LAM MAY TINH CHAY NHANH HON??

Go down

LAM MAY TINH CHAY NHANH HON??

Post  buihoangnhatsp on Mon Apr 14, 2008 10:03 am1. Tăng tốc hiển thị Menu: Mỗi khi bạn click vào một menu nào đó trên cửa sổ Windows, mặc định của Windows là nó sẽ delay 400 mili giây để thực hiện hiệu ứng. Điều này thật sự không cần thiết nhất là khi bạn dùng Windows XP trên các máy tính có cấu h́nh hơi thấp.

Để bỏ nó, bạn hăy vào HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\ Desktop\ vào MenuShowDelay và chỉnh giá trị xuống c̣n 0.

2. Đưa nhân Windows vào RAM: Các chương tŕnh sẽ nhanh hơn nếu được đưa sẵn vào trong RAM để sử dụng. Để đưa phần nhân của Windows vào RAM, bạn sửa chữa key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ vào DisablePagingExecutive. Nếu chỉnh giá trị là 1, bạn chấp nhận đưa nhân của Windows vào RAM để sử dụng, c̣n nếu không muốn, hăy chỉnh giá trị của nó về 0.

3. Chỉ Cache những ǵ cần thiết: Windows sẽ tiến hành chép những thành phần thường được dùng nhất vào trong bộ đệm Cache để nhanh chóng gọi các module thực thi khi cần, không t́m đọc từ đĩa cứng. Tuy nhiên điều này có thể làm tăng thời gian khởi động của máy tính và nặng nề thêm cho chương tŕnh quản lư bộ nhớ. Bởi thế, chỉ nạp khi cần sử dụng. Thay đổi tham số của tính năng Prefetching có thể giúp ta giải quyết vấn đề này.

Bạn hăy vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ PrefetchParameters\ vào EnablePrefetcher chỉnh tham số bằng các giá trị từ 0 - 3.

Nếu bạn muốn máy khởi động nhanh hơn th́ chọn 2. C̣n nếu bạn muốn tốc độ khởi động của các ứng dụng nhanh hơn th́ chọn 1.

buihoangnhatsp

Posts : 20
Join date : 2008-04-09

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum