Cách diệt Virus W32.Imaut.CO

Go down

Cách diệt Virus W32.Imaut.CO

Post  myxl218 on Wed Apr 16, 2008 9:41 am

Cách diệt Virus W32.Imaut.COI) Mô tả
Khám phá 22 tháng 2 nam 2008
Cập nhật :22 tháng 2 nam 2008 7:35:09 PM
Kiểu: Sâu
Mức độ lây lan :184,320 bytes
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP
Symantec khuyến cáo người dùng làm những việc sau khi đă bị nhiễm Virus
Symantec khuyến các người dùng làm những việc sau khi đă bị nhiễm virus
1 Tắt chức năng khôi phục hệ thống của (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương tŕnh diệt virus mới
3 Chạy quét toàn bộ hệ thống
4 Xóa những giá trị được ghi vào Registry
5 Loại bỏ những mục có khả năng làm lây nhiễm đến mục khác
II) Cách diệt
Chú ư : Symantec m?nh m? khuy?n cáo r?ng b?n sao luu Registry tru?c khi làm b?t k? s? thay d?i nào
1 Vào Start> Run
2 Gơ Regedit
3 Click OK
Chú ư : Nếu việc truy xuất vào Registry thất bại th́ bạn có thể dùng các công cụ để có thể thực hiện được bạn có thể tải ở địa chỉ sau
http://www.911.com.vn/download/Khoa_regedit.vbs
4 T́m và sửa các giá trị
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"MSN Messengger" = "%System%\MsRun32.exe"
5 Khôi phục lại các giá trị mặc định
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"Shell" = "Explorer.exe MsRun32.exe"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"DisableTaskMgr" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"DisableRegistryTools" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\"CheckedValue" = "0 "
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NofolderOptions" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\WorkgroupCrawler\Shares\"shared" = "%DriveLetter%\True_Love.exe"
6 Thoát khỏii Registry
avatar
myxl218

Posts : 55
Join date : 2008-04-09

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum