cach diet virut w32.Botou

Go down

cach diet virut w32.Botou

Post  LeThiMai on Mon May 12, 2008 9:28 am

Chú ư : Symantec mạnh mẽ khuyến cáo rằng bạn sao lưu Registry trước khi làm bất kỳ sự thay đổi nào
1 Vào Start> Run
2 Gơ Regedit
3 Click OK
Chú ư : Nếu việc truy xuất vào Registry thất bại th́ bạn có thể dùng các công cụ để có thể thực hiện được bạn có thể tải tại: Khoa_regedit.vbs

4 T́m và sửa các giá trị
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer\"NoFolderOptions" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"HideFileExt" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"ShowSuperHidden" = "0"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\advanced\"SuperHidden" = "1"
5 Thoát khỏi Registry

LeThiMai

Posts : 5
Join date : 2008-05-10

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum