DÊ CUONG MANG MÁY TÍNH

Go down

DÊ CUONG MANG MÁY TÍNH

Post  Admin on Sun Apr 06, 2008 4:57 pm

ĐỀ CƯƠNG MẠNG MÁY TÍNH

MẠNG MÁY TÍNH
Số đơn vị học tŕnh: 4
Sinh viên phải học trước các môn: Tin học đại cương A1, Tin học đại cương A2, Kiến trúc máy tính.
Tiếp nối sau học phần Kiến trúc máy tính. Học phần này nhằm nâng cao khả năng t́m hiểu về mạng máy t́nh nội bộ và các cách ứng dụng trên mạng.
Học phần sẽ mô tả những kiến thức cơ bản về mạng máy tính như: Các đặc tính và các thành phần cơ bản của LAN; phân biệt LAN và WAN. Các khái niệm ở mỗi tầng trong mô h́nh OSI., cách dùng cơ bản về các thiết bị nối kết mạng: Cables, NIC, Repeaters, Bridges, Routers, Switches, Modems... trong việc thiết kế một hệ thống mạng LAN.
Trog học phần này, sinh viên cũng làm quen với một hệ điều hành mạng: Linux hay Windows NT.

Chương 1 : Các khái niệm cơ bản về mạng
1.1. Các mô h́nh tính toán mạng: Mô h́nh tập trung - Mô h́nh phân tán - Mô h́nh cộng tác
1.2. Khái niệm về LAN, WAN
1.3. Các đặc tính của mạng máy tính: Thiết bị truyền dẫn (Transmission medium) - Kỹ thuật truyền (Transmission technique) - Phương pháp điều khiển truy xuất (Access control method)
1.4. Các thành phần của mạng máy tính: Các dịch vụ mạng (Network services) - Thiết bị truyền tin (Transmission media) - Nghi thức (Protocols)
Chương 2 : Khảo sát mô h́nh 7 lớp OSI
2.1. Giới thiệu mô h́nh OSI
2.2. Các khái niệm ở tầng Physical
2.3. Các khái niệm ở tầng Data Link
2.4. Các khái niệm ở tầng Network
2.5. Các khái niệm ở tầng Transport
2.6. Các khái niệm ở tầng Session
2.7. Các khái niệm ở tầng Presentation
2.8. Các khái niệm ở tầng Application
2.9. Giới thiệu về các chuẩn họ 802.
Chương 3 : Các loại thiết bị truyền dẫn
3.1. Các đặc tính của một thiết bị truyền dẫn
3.2. Coaxial cable
3.3. Twisted _ Pair cable
3.4. Fiber _ Optic cable
3.5. Radio
3.6. Microwave
3.7. Infrared
Chương 4 : Các thiết bị nối kết mạng
4.1. Thiết bị đầu nối: Đầu nối cho Multi _ wire cable - Đầu nối cho Twisted _ Pair cable - Đầu nối cho Coaxial cable - Đầu nối cho Fiber _ Optic cable
4.2. Thiết bị kết nối mạng: Network Interface Board - Hubs - Repeaters - Bridges - Multiplexors - Modems
4.3. Thiết bị kết nối liên mạng: Routers - Gateways
4.4. Giới thiệu công nghệ Switches: Các kiến trúc của Switches - Các chế độ hoạt động của Switches - So sánh Switches với Bridge và Router
4.5. Các thiết bị mạng không dây
Chương 5 : Giao thức TCP/IP
5.1. Khái niệm cơ bản
5.2. Họ giao thức IP
5.3. Họ giao thức TCP
5.4. Họ giao thức UDP

Chương 6. Giới thiệu hệ điều hành mạng Windows 2000 Advanced Server
6.1. Tổng quan về hệ điều hành mạng
6.2. Hệ điều hành mạng Windows 2k Advanced Server
Chương 7 : Hệ thống quản lư của mạng Windows 2000 Advanced Sever
7.1. Quản lư các tài nguyên trên mạng Windows
7.2. Các mô h́nh hệ thống quản lư trên mạng
7.3. Các mặt hạn chế của các mô h́nh domain
Chương 8 : Quản lư và khai thác tập tin, thư mục trong mạng Windows 2000 Advanced Server
8.1. Cơ chế an toàn tập tin và thư mục trong Windows 2000
8.2. Các thuộc tính của tập tin và thư mục
8.3. Chia sẻ thư mục trên mạng
8.4. Thiết lập quyền truy cập cho người sử dụng trên mạng
8.5. Sử dụng các thư mục mạng
8.6. Các dịch vụ mạng: Dịch vụ IIS – DHCP – DNS – RAS - Terminal Services
Chương 9 : Một số vấn đề phát triển về mạng máy tính
9.1. Mạng truyền dữ liệu Frame Relay
9.2. Mạng Internet 2
9.3. Mạng truyền thông băng thông rộng ADSL
9.4. Các dịch vụ phát triển của mạng Internet
9.5. Hệ thống dịch vụ viễn thông 3G.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Timothy Parker, Teach Yourself TCP/IP in 14 Days, 2E.
2. R. Brian Brown, Networking Fundamentants, v4.0. New Zealand, 2000
3. Robert Brian Brown, Introduction to the Internet, New Zealand, 2001
4. Giáo tŕnh Mạng máy tính, Lưu hành nội bộ. ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, 2004
avatar
Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2008-04-06

View user profile http://tinspdn.5forum.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum