thay doi boot.ini

Go down

thay doi boot.ini

Post  vo thi ngoc lien on Sat Jun 07, 2008 10:25 pm

Thay đổi file Boot.ini để tạo menu lựa chọn khi khởi động windows
Được viết bởi Lê Quốc Trí ngày Oct 5, 2007 trong Windows
Được xem 1748 lần, 2 lần trong hôm nay.
Các bạn đều biết boot.ini là một file rất quan trọng trong XP, giúp bạn chọn lựa nhanh để boot vào một trong 2 windows đă cài trong đĩa cứng. File này sẽ càng hiệu quả hơn nữa, một khi bạn dùng để cứu hộ máy tính và được bổ sung thêm 3 ḍng lệnh là Recovery console, Safe mode và MS-DOS .

I) Tại sao lại cần thiết phải bổ sung cho boot.ini thêm 3 ḍng lệnh quan trọng ấy?

1)Phần Recovery console: Bao giờ, bạn cũng nên chuẩn bị trước có sẵn lệnh này trong boot.ini, đến khi cần có ngay nhất là lúc không khởi động vào XP được nữa. Nhất là các bạn hơi lười, không biết hay ít khi sao lưu bằng ghost bao giờ cả, đến lúc máy tính trục trặc, hối hận th́ đă muộn.

Nếu không có Recovery console trong boot.ini , lúc ấy bạn buộc phải dùng đến đĩa XP autoboot cài đặt, bỏ và ổ CD-ROM, chọn CD-ROM là first boot trong CMOS.
Reboot máy lại, t́m đến phần repair trong XP CD mới sữa chữa được phầnboot to XP lại: mất nhiều thời gian và khá phiền phức.

Có sẵn ḍng Recovery console trong boot.ini, sẽ giúp bạn vào ngay nhằm chỉnh lại phần bootsector cho ổ C hoạt động tốt trở lại, mỗi khi không vào XP được nữa. Nó c̣n giúp sữa lại được phần MBR ( master boot record ) mà virus đôi lúc gậm mất .

Đầu tiên, nó sẽ hỏi bạn muốn log on vào windows nào?( nếu đĩa cứng có 2 windows ) và hỏi thêm password.

Bạn cũng có thể đánh tiếp help ở ḍng C:\windows, để biết thêm một vài lệnh cứu hộ hữu ích trong Recovery console như là fixbooot C: hay fixMBR, hoặc diskpart….
Muốn thoát khỏi Recovery console, cứ đánh exit sau C:\ : nó sẽ reboot máy lại ngayvà bạn sẽ vào lại được XP như cũ.

2) Safe mode:

Cũng khá hữu ích mỗi khi bạn cần chạy full scan( quét toàn bộ ) để diệt một vài virus ĺ lợm với NAV 2007 ngay trong Safe mode.

Bạn cũng nên vào safe mode khi trong XP, khi gặp một vài trục trặc khó hiểu ( như mất icon trên desk top, đứng h́nh ) hoặc cần thay mainboard mơí, gắn card sound, modem không đúng ngay PCI slot cũ.

Safe mode c̣n giúp bạn gở bỏ driver phần cứng khi có xung đột driver với nhau, nhất là khi bạn định vào XP mà hiện ra màn h́nh xanh dương chết chóc hay gọi Blue screen of death ( BSOD ).

3) DOS thực cho XP: cần xem lại bài XHTT cũ về cách làm sẽ giúp bạn cứu hộ máy tính hiệu quả và nhanh nhất hơn cả điă CD boot Hiren 9.2 nhiều.
Muốn làm Ghost backup- restore( sao lưu, phục hồi ) hoặc Partion magic 805 để phân vùng đĩa cứng lại: bạn chỉ mất vài giây thay v́ mất cả phút mới vào đến được mục Ghost, hoặc PM 805 trong Hiren boot CD 9.0.

Một khi có DOS thực để cứu hộ máy tính , bạn cũng có thể gở bỏ luôn phần Recovery console mà không cần xài đến nữa.

Bạn cũng nên thủ sẵn 3 files tên là SysfatXP.com, bootpart.exe và reboot.com trong C( chép trong Hiren boot ) và nhớ đổi tên file reboot.com thành r.com .

a) Không vào XP được nữa, đánh lệnh sysXPfat C: trong DOS thế là xong

b) bootpart winnt: C:

c) Muốn reboot máy lại, bạn chỉ cần đánh một chữ r , thay v́ phải ấn đến 3 nút Ctrl+Alt+Del hay ấn nút reboot trên máy tính, mới khởi động máy lại được.

II) Cách bổ sung thêm 3 ḍng lệnh ấy trong boot.ini như thế nào?

1) Recovery console: Trên run ở start menu, dùng nút browse để t́m đến file winnt32.exe nằm trong thư mục I386 của nguyên thư mục XPPRO ( đă chép nguyên đĩa CD autoboot XP vào ổ cứng ).

Bạn chỉ cần bổ sung cái đuôi sau ẃnnt.exe( /cmdcons ) ở run: nó sẽ cài đặt và chép thư mục cmdcons vào ổ C cũng như tự động bổ sung thêm ḍng lệnh trong boot.ini, để bạn chọn vào được phần Recovery console sau này.

2) Safe mode : Muốn có sẵn safe mode ở boot.ini mà khỏi cần ấn nút F8 thật nhanh, tương đối dễ hơn:

Bạn cần thay đổi tính chất ( properties ) của boot.ini là read only và system bằng cách ấn nút phải để xoá đặc tính không edit( sữa lại ) được ấy.

Mở ( Open ) file boot.ini bằng notepad và thêm ḍng sau đây ở phần cuối cùng là:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Safe Mode” /safeboot:minimal /sos /bootlog

3) DOS thực cho XP: Đơn giản hơn, chỉ cần bổ sung thêm ḍng cuối này trong boot.ini( dưới Safe mode hay Recovery console):
C:\=”MS-DOS”

Lưu ư thêm, là nếu Windows XP của bạn hoàn toàn chưa có DOS thực , bạn không thể nào chép ba file command.com. io.sys. ms-dos.sys, một cách thủ công vào ổ C mà chọn để vào DOS thực trong XP được.

Cách làm này phải thật đúng qui cách, là đầu tiên phải đánh lệnh sys A: C: rồi thêm 3 giai đoạn nữa theo báo LBVMT cũ, bạn mới có được DOS thực cho XP được. ( tạo ra bootsect.dos ở C

III) File boot.ini sau cùng sẽ như thế nào ?

Nếu bạn đă làm thật đúng các giai đoạn hướng dẫn như ở phần đầu bài, bạn sẽ có boot.ini thật mới có cấu trúc khi xem bằng notepad, như sau đây:[boot loader]
timeout=8
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” /noexecute=optin /fastdetect
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT=”Microsoft Windows Recovery Console” /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Safe Mode” /safeboot:minimal /sos /bootlog
C:\=”MS-DOS”Khi khởi động máy tính, boot.ini được tạo ra sẽ có 4 ḍng lệnh như sau để bạn chọn boot vào thật dễ dàng:Microsoft Windows XP professional
Recovery console
Safe mode
MS-DOS
avatar
vo thi ngoc lien

Posts : 41
Join date : 2008-04-09

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum