ATM va Frame relay

Go down

ATM va Frame relay

Post  bachthach on Fri Jun 27, 2008 8:50 pm

ATM (Asynchronous Transfer Mode) là giao thức mạng chuyển mạch gói, dùng các gói tin có kích thước cố định và header rất bé giúp giảm overload và đẩy nhanh tốc độ truyền. Đây là giao thức ở lớp 2 của ISO.

Mặc dù đă từng đạt được nhiều thành công, được áp dụng rộng răi trong WAN nhưng ATM cũng gặp không ít thất bại v́ các khuyết điểm của nó: kích thước gói tin nhỏ bị hạn chế tác dụng khi tốc độ truyền vật lí đă được tăng nhiều, sự phức tạp của ATM làm cho nó không được sử dụng rộng răi hơn.

Hiện tại X25, Frame relay và ATM là những mạng công cộng (mạng trục) mang tính kế thừa điển h́nh cho các mạng WAN phát triển. Công nghệ Frame Relay hiện nay đang dùng phổ biến là 2Mb nên chưa được sử dụng nhiều cho Voice , tuy nhiên cũng đă có nhiều mạng Frame relay đă sử dụng tới 34 Mb (E3) và 45 MB (T3) để có thể kết hợp cả tiếng nói

Đầu tiên Frame Relay là một phần của ISDN, do vậy nó dùng giao thức LAP - D như đă nói ở trên, đồng thời Frame relay được h́nh thành dựa trên giao thức X25. Cell Relay - chuyển tải Tế bào là cơ sở cho dịch vụ B-ISDN (mạng đa dịch vụ bǎng rộng) thực hiện trên công nghệ ATM - Asynchronous Transfer Mode.

Mục đích của ATM là gom và chuyển tải tất cả các loại h́nh dịch vụ như số liệu, âm thanh, h́nh ảnh, video, truyền h́nh cáp - CATVv.v... trên một đường kết nối tốc độ cao. ATM và Frame relay giống nhau ở một số điểm cơ bản sau.

- Cả hai đều được thiết kế để hoạt động trên đường truyền dẫn có chất lượng cao.
- Kết nối cuộc liên lạc theo kiểu chiếm giữ kênh (Connection oriented), [trong thực tế c̣n kiểu kết nối không chiếm kênh (Connectionless oriented) được thực hiện nhiều trên Internet].
- Có thể chia sẻ độ rộng bǎng - Bandwith , thực chất là mượn Bandwith của người khác khi họ chưa dùng đến.
- Cả hai đều dùng thủ tục ISDN Q.931/Q.933 khi thiết lập cuộc gọi .

Công nghệ ATM đă chứng tỏ được tính ưu việt của nó trong việc tích hợp được tất cả các loại h́nh dịch vụ, một mạng trục lư tưởng kết nối các "Xa lộ thông tin", do vậy tiến tới ATM là mục đích chung của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nhưng vẫn tận dụng được mọi khả nang của Frame Relay không những truyền số liệu mà cả các dịch vụ khác như Voice và Video trên mạng ATM (Tuy vậy hiện tại cũng đă có những tuyên bố rằng công nghệ chuyển mạch Phôtông - Photonic Swicthing Technology có khả nǎng chuyển tải siêu cao tốc đến Gigabit hay Terabit trong tương lai gần sẽ đưa ATM vào pḥng trưng bày các công nghệ đồ cổ. Đấy là chuyện của tương lai, c̣n bây giờ chưa phải là tương lai). Trên mạng này Frame Relay chỉ đóng vai tṛ là một giao thức truy nhập cho dịch vụ truyền số liệu. Số liệu từ Frame Relay sang mạng ATM phải qua một thiết bị gọi là Lớp tương thích ATM ( AAL - ATM Adaptation Layer ) đổi từ khung frame sang tế bào ATM cell và đổi trở lại tại phía thu.

bachthach

Posts : 17
Join date : 2008-04-11

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum