che do hoat dong cua wlan

Go down

che do hoat dong cua wlan

Post  covamua191 on Sun Jun 29, 2008 7:20 pm

2 Các chế độ hoạt động

5.2.1 Chế độ Infrastructure
+ Để kết nối Internet hay đến máy chủ, máy in và các tài nguyên trong mạng LAN, một WLAN phải hoạt động ở chế độ Infrastructure. Chế độ hoạt động này yêu cầu ít nhất một access point, hoạt động như một cầu nối giữa phần không dây và phần có dây của mạng. Để gia nhập một WLAN hoạt động ở chế độ infrastructure, một máy trạm không dây phải được cấu h́nh chế độ infrastructure, dùng SSID giống với access point và các thông tin bảo mật thích hợp. Nếu SSID được access point gửi broadcast và không mă hóa khóa, máy trạm có thể được cấu h́nh để kết nối với access point một cách tự động. Máy trạm hoạt động ở chế độ infrastructure thường được gọi là wireless client. Tất cả kết nối của máy trạm tới các máy trạm khác hoặc tới mạng có dây đều thông qua access point.
Bằng cách đặt nhiều access point trên một mạng có dây và dùng chung một SSID, kết hợp với việc lựa chọn kênh và cơ chế bảo mật thích hợp, một WLAN có thể có tầm hoạt động rất rộng. V́ các access point có thể bị chồng chéo vùng hoạt động ở một số chỗ nên cần phải chọn các kênh thích hợp cho từng access point để tránh chồng chéo. Các máy trạm có thể tự động chọn dùng kênh tín hiệu mạnh nhất giữa các kênh của các access point, giúp máy trạm có thể kết nối với toàn WLAN.

5.2.2 Chế độ Ad Hoc
- Chuẩn 802.11 hỗ trợ chế độ Ad Hoc để các máy trạm có thể kết nối với nhau trực tiếp mà không cần phải thông qua access point hay một mạng có dây.
- Để gia nhập môt WLAN hoạt động ở chế đô Ad Hoc, SSID phải giống nhau và dùng cùng kênh ở tất cả các máy trạm, cùng với các cơ chế bảo mật thích hợp.
- Thông thường máy trạm không dây không tự động kết nối với một WLAN Ad Hoc. Tuy nhiên, khi đă được cấu h́nh, ví dụ SSID được broadcast và không mă hóa khóa, những người dùng khác có thể gia nhập với chỉ một hoặc hai cái click chuột.

covamua191

Posts : 7
Join date : 2008-04-08

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum