Tại sao không nên tải các file DLL từ website

Go down

Tại sao không nên tải các file DLL từ website

Post  nguyetnga on Sun Jul 20, 2008 10:32 am

DLL file là ǵ?

File DLL, viết tắt của Dynamic Link Library (thư viện liên kết động), chứa những hướng dẫn mà các chương tŕnh khác có thể gọi đến để làm một tác vụ nào đó. Nhiều chương tŕnh khác nhau có thể chia sẻ cùng 1 file dll. File DLL thường gây nhiều vấn đề nhất là file hal.dll

Những lỗi do dll file rất thường gặp, do mất tác dụng và những lỗi phức tạp này đôi khi rất khó giải quyết. Sửa lỗi cho file DLL không đơn giản thay thế thế file dll ấy, điều này không nên làm dù là đôi lúc giải quyết được vấn đề trước mắt .

5 file dll thường bị hư hại hay báo lỗi nhiều nhất: hall.dll, ntdll.dll. kernel 32.dll, ,D3dx9_25.dll, Ieframe.dll.

Các website lưu trữ file DLL không phải là nơi thích hợp tải về các file hư hại, báo lỗi:

Những website cho phép bạn tải về từng file DLL riêng rẻ có vẽ là một giài pháp tốt khi bạn gặp DLL file không t́m thấy, hay thiếu hụt một DLL file nào đó.

Dù rằng các website này cung cấp một giải pháp nhanh để giải quyết vấn đề trước mắt nhưng tốt hơn bạn nên tránh làm điều này.Tại sao vậy? có 6 lư do sau đây:

1) Website nào cho tải về DLL file riêng rẻ không phải là những nguồn tin cậy chấp thuận có được các file DLL tốt.

2) DLL files thường tạo ra và phân phối bởi chính các công ty phát triển phần mềm.

Đa số phần mềm ấy là của Microsoft, đôi lúc lại không phải. Một DLL file ổn định, sạch, cập nhật mới chỉ có thể được bảo đảm bởi công ty phần mềm.

3) Cài lại 1 file DLL thường chỉ chắp vá lại một vấn đề lớn hơn. DLL file chỉ là phần nhỏ trong toàn bộ phần mềm. Thông báo lỗi dù chỉ 1 file DLL những chỉ báo 1 phần của toàn bộ câu chuyện, không phải là nguyên nhân duy nhất của vấn đề.

Thông thường, gỉai pháp chính và đúng đắn bạn phải cài lại toàn bộ phần mềm có DLL file báo lỗi. Ngay cả khi bạn thay thế 1 file DLL giải quyết vấn đề lỗi, những vấn đề phụ sau đó xuất hiện sau đó, sẽ báo thêm lại thiếu 1 file DLL nữa.

4) Các file DLL từ các nơi lưu trữ DLL, thường lá quá cổ không cập nhật. Chỉ có hăng phần mềm cập nhật DLL mới luôn, nhiều chức năng hơn. Tiếc là họ không có từng file DLL để tải về và nếu bạn cài lại vẫn không thay thế sửa chữa file DLL, nên liên hệ với công ty ấy bằng mail, xín 1 bản copy file DLL của họ.

5) DLL Files từ các website cho tải thường nhiễm virus : Lư do chính là các site này không được công nhận và thường có quá ít thông tin liên lạc.

6) Các site lưu trữ DLL ấy chỉ có thể làm hại an ninh máy t́nh bạn thôi: DLL files coi như là những chương tŕnh khá nhỏ đặc biệt có thể thực hiện nhiều tác vụ một cách tự động, ngay cả được việc thiết lập máy tính bạn mở ra cho mọi xâm nhập và nhiều loại phá hoại khác nữa.

Theo Dương Minh Hoàng - Xă Hội Thông Tin
avatar
nguyetnga

Posts : 18
Join date : 2008-04-09

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum