he dieu hanh unix_linux

Go down

he dieu hanh unix_linux

Post  bachthach on Fri Apr 11, 2008 10:49 am

Hệ thống tập tin của Linux v Unix được tổ chức theo một hệ thống phn bậc tương tự cấu trc của một cy phn cấp. Bậc cao nhất của hệ thống tập tin l thư mục gốc, được k hiệu bằng vạch cho / (root directory). Đối với cc hệ điều hnh Unix v Linux tất cc thiết bị kết nối vo my tnh đều được nhận dạng như cc tập tin, kể cả những linh kiện như ổ đĩa cứng, cc phn vng đĩa cứng v cc ổ USB. Điều ny c nghĩa l tất cả cc tập tin v thư mục đều nằm dưới thư mục gốc, ngay cả những tập tin biểu tượng cho cc ổ đĩa cứng.
sunny Cc quyền truy cập

Tất cả cc tập tin của một hệ thống tp tin Linux được gắn cc quyền truy cập khc nhau theo từng người dng của hệ thống, lin quan đến cc php đọc, viết v thực hiện. Người quản trị hệ thống (super user "root") c php truy cập bất kỳ tập tin của hệ thống. Mỗi tập tin l sở hữu của một người nhất định v được gắn những hạn chế truy cập ty theo người dng v được gắn một nhm người dng.

Vậy mỗi tập tin được bảo đảm an ton bởi 3 bộ quyền truy cập được gắn theo 3 nhm người dng như sau, theo thứ tự từ cao đến thấp:

user (người dng) những quyền truy cập của nhm ny p dụng cho người sở hữu tập tin,
group (nhm người dng) những quyền truy cập của nhm ny p dụng cho nhm đ được gắn với tập tin,
other (những người khc) những quyền truy cập của nhm ny p dụng cho tất cả những người cn lại

bachthach

Posts : 17
Join date : 2008-04-11

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum