cai dat domain va thong so ADSL vao may server2003

Go down

cai dat domain va thong so ADSL vao may server2003

Post  tranthianhnguyet87 on Sun Apr 13, 2008 10:19 am

Trước tiên bạn phải Cài đặt Windows Server 2003

Tiến hành các bước sau trên Computer sẽ đóng vai tṛ Domain Controller

1. Đưa đĩa CD cài đặt vào CD-ROM, khởi động lại Computer. Cho phép boot từ đĩa CD

2. Chương tŕnh Windows setup bằt đầu load những Files phục vụ cho việc cài đặt. Nhấn Enter khi mà h́nh Welcome to Setup xuất hiện

3. Đọc những điều khoản về License trên Windows Licensing Agreement, sau đó nhấn F8 để đồng ư với các điều khoản quy định của MS

4. Trên Windows Server 2003, xuất hiện màn h́nh tạo các phân vùng Partition trên đĩa cứng, trước hết tạo Partition dùng cho việc cài đặt Hệ Điều hành. Nhấn ENTER.

5. Trên Windows Server 2003, chọn Format the partition using the NTFS file system Nhấn ENTER.

6. Chương tŕnh Windows Setup tiến hành định dạng (format) đĩa cứng, sẽ chờ ít phút cho tiến tŕnh này hoàn tất

7. Computer sẽ tự Restart khi tiến tŕnh copy File vào đĩa cứng hoàn tất

8. Computer sẽ restart lại và boot giao diện đồ họa. Click Next trên trang Regional and Language Options

9. Trên trang Personalize Your Software, điền Tên và Tổ chức của Bạn

Ví dụ: Name: Server 2003

Organization: Quan Tri Mang

10. Trên trang Product Key điền vào 25 chữ số của Product Key mà bạn có và click Next.

11. Trên trang Licensing Modes chọn đúng option được áp dụng cho version Windows Server 2003 mà bạn cài đặt. Nếu cài đặt Licence ở chế độ per server licensing, hăy đưa vào số connections mà bạn đă có License. Click Next.

12. Trên trang Computer Name và Administrator Password điền tên của Computer ví dụ Server2003, tên này được điền vào Computer Name text box. Điền tiếp vào mục Administrator password và xác nhận lại password tại mục Confirm password (ghi nhớ lại password administrator cẩn thận, nếu không th́ bạn cũng không thể log-on vào Server cho các hoạt động tiếp theo). Click Next.

13. Trên trang Date and Time Settings xác lập chính xác Ngày, giờ và múi giờ Việt Nam (nếu các bạn ở Việt Nam), lưu ư time zone là GMT + 7

Click Next.

14. Trên trang Networking Settings, chọn Custom settings option.

15. Trên trang Network Components, chọn Internet Protocol (TCP/IP) entry trong Components và click Properties.

16. Trong Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box, xác lập các thông số sau:

IP address: 10.0.0.2.

Subnet mask: 255.255.255.0.

Default gateway: 10.0.0.1 (chú ư Default Gateway 10.0.0.1 này cũng là IP address của Card Ethernet cua Router ADSL).

Preferred DNS server: 10.0.0.2 và Additional DNS server la địa chỉ mà ISP đă cung cấp cho ADSL Router, ví dụ : 203.162.4.1

17. Click OK trong Advanced TCP/IP Settings dialog box.

18. Click OK trong Internet Protocol (TCP/IP) Properties dialog box.

19. Click Next trên trang Networking Components.

20. Chấp nhận lựa chọn mặc định môi trường Network là Workgroup (chúng ta sẽ tạo môi trường Domain sau, thăng cấp (promote) máy này trở thành một Domain controller và cũng là thành viên của Domain. Click Next.

21. Tiến tŕnh cài đặt được tiếp tục và khi Finish, Computer sẽ tự khởi động lại

22. Log-on lần đầu tiên vào Windows Server 2003 dùng password mà chúng ta đă tạo cho tài khoản Administrator trong quá tŕnh Setup.

23. Xuất hiện đầu tiên trên màn h́nh là trang Manage Your Server, bạn nên check vào "Don't display this page at logon checkbox" và đóng cửa sổ Window lại.

Bước kế tiếp là quá tŕnh cài đặt và cấu h́nh DNS trước khi chạy tiện ích dcpromo

Bước kế tiếp là cài đặt Domain Naming System (DNS) server trên chính server này. Điều này là cần thiết v́ Active Directory Service hoạt động trên Domain Controller, kiểm soát toàn Domain yêu cầu phải có DNS server service phục vụ cho nhu cầu truy vấn tên như hostname, đăng kí các record (A, PTR, SRV records v.v..). Chúng ta sẽ cài DNS server và sau đó sẽ nâng vai tṛ Computer này lên thành một Domain Controller, và DNS server này sẽ phục vụ truy vấn cho toàn Domain.
avatar
tranthianhnguyet87

Posts : 28
Join date : 2008-04-09

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum